System monitorowania losów absolwentów
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach

wdrożony w ramach projektu
"Akademia Mistrzów Zawodu - program wsparcia dla uczniów kształcących się
w Powiecie Brzezińskim"
,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014 - 2020.


Rozpocznij ankietę